תוויות שם למדיח


תוויות שם למדיח | עיצוב מאויר

תוויות שם למדיח | עיצוב מאויר 
לסימון בקבוק מים/לתינוק, קופסת אוכל/מגבונים, מברשת שיניים, צעצוע. סט 101: 30יח' 24x6 ממ, 16יח' 25x9 ממ, 18יח' 20x13 ממ, 10יח' 15x15 ממ, 7יח' 17x10 ממ, 20יח' 28x4
69

תוויות שם למדיח | עיצוב מאויר

תוויות שם למדיח | עיצוב מאויר 
לסימון בקבוק מים/לתינוק, קופסת אוכל/מגבונים, מברשת שיניים, צעצוע. סט 101: 30יח' 24x6 ממ, 16יח' 25x9 ממ, 18יח' 20x13 ממ, 10יח' 15x15 ממ, 7יח' 17x10 ממ, 20יח' 28x4
69

תוויות שם למדיח | עיצוב מאויר

תוויות שם למדיח | עיצוב מאויר 
לסימון בקבוק מים/לתינוק, קופסת אוכל/מגבונים, מברשת שיניים, צעצוע. סט 101: 30יח' 24x6 ממ, 16יח' 25x9 ממ, 18יח' 20x13 ממ, 10יח' 15x15 ממ, 7יח' 17x10 ממ, 20יח' 28x4
69

תוויות שם למדיח | עיצוב מאויר

תוויות שם למדיח | עיצוב מאויר 
לסימון בקבוק מים/לתינוק, קופסת אוכל/מגבונים, מברשת שיניים, צעצוע. סט 101: 30יח' 24x6 ממ, 16יח' 25x9 ממ, 18יח' 20x13 ממ, 10יח' 15x15 ממ, 7יח' 17x10 ממ, 20יח' 28x4
69

תוויות שם למדיח | ללא איור

תוויות שם למדיח | ללא איור 
לסימון בקבוק מים/לתינוק, קופסת אוכל/מגבונים, מברשת שיניים, צעצוע. סט 101: 30יח' 24x6 ממ, 16יח' 25x9 ממ, 18יח' 20x13 ממ, 10יח' 15x15 ממ, 7יח' 17x10 ממ, 20יח' 28x4
69

תוויות שם למדיח | עיצוב מאויר

תוויות שם למדיח | עיצוב מאויר 
לסימון בקבוק מים/לתינוק, קופסת אוכל/מגבונים, מברשת שיניים, צעצוע. סט 101: 30יח' 24x6 ממ, 16יח' 25x9 ממ, 18יח' 20x13 ממ, 10יח' 15x15 ממ, 7יח' 17x10 ממ, 20יח' 28x4
69

תוויות שם למדיח | ללא איור

תוויות שם למדיח | ללא איור 
לסימון בקבוק מים/לתינוק, קופסת אוכל/מגבונים, מברשת שיניים, צעצוע. סט 101: 30יח' 24x6 ממ, 16יח' 25x9 ממ, 18יח' 20x13 ממ, 10יח' 15x15 ממ, 7יח' 17x10 ממ, 20יח' 28x4
69


             1        רישמו את השם שברצונכם שיופיע על התוויות