מדבקות לרכב | לרכב אישי יותר עם דמויות המשפחה על החלון האחורי | רעיון למתנה לאורחים בחתונה לרכבים             1